Ympäristö ja me

Yeah! Toimimme ilmastoneutraalisti

Be nice! Tämä on tärkein ja perustavanlaatuisin mottomme yhtiömme toiminnassa. Kestävä kehitys on meille olennaisen tärkeää, ja se ilmenee koko matkalla keskinäisestä kanssakäymisestä lähtien aina luonnonvarojen vastuulliseen käsittelyyn saakka.

Yhtiökulttuurimme perusta on inhimillisyyden ja arvostuksen leimaama työympäristö. Panostamme myös vahvasti ympäristömme suojeluun.

Kolme ilmastoneutraaliudemme pylvästä

Vuonna 2018 hiilijalanjälkemme oli Joanneum Research -tutkimuslaitoksen laskujen mukaan 600 tonnia CO2:ta. Vuoden 2019 syyskuusta lähtien olemme nyt työskennelleet virallisesti ilmastoneutraalisti, ja meillä on ReGreenin CO2- ja ilmastoneutraaliussertifikaatti. Ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi olemme kehittäneet kestävän kehityksen strategian, joka perustuu kolmeen pylvääseen:

Välttäminen

Paras CO2 on tietenkin se, jota ei pääse edes syntymään. Siksi pyrimme tuottamaan niin vähän CO2:ta kuin mahdollista. Uusien halliemme korkean energiatehokkuuden, ekosähkön käytön – osaksi omasta 200 kWp:n aurinkokennostostamme – sekä omien sähköautojemme ansiosta onnistummekin tässä monilla aloilla.

niceshops Headquarter

Huomioimme kestävän kehityksen ja ympäristöystävällisen tuotannon myös kootessamme tuotevalikoimaamme ja valitessamme tavarantoimittajiamme ja yhteistyökumppaneitamme.

Vähentäminen

Niillä aloilla, joilla CO2-päästöjä ei voida välttää, etsimme mahdollisuuksia vähentää niitä. Tässä teemme parhaamme pitääksemme CO2-päästöt niin vähäisinä kuin mahdollista seuraavin toimenpitein:

 • Ympäristöystävällinen rakentaminen, johon kuuluu runsas puun käyttö, sekä korkea energiatehokkuus
 • Sähkölaitteet ja tietokoneiden kovalevyt, joilla on korkein mahdollinen energiatehokkuus
 • Alennettu kuukausikortti joukkoliikennevälineisiin työntekijöillemme
 • Lämmitys ja ilmastointi katetaan 60-100-prosenttisesti naapurissa olevan biokaasulaitoksen ylijäävällä lämmöllä.
 • Muovittomat, ympäristöystävälliset pakkausmateriaalit ja liimaton sulkeminen
 • Tunnollinen jätteiden ja arvokkaiden materiaalien kierrätys
 • Paikallinen ja suurimmaksi osaksi luomutuotettu ruoka kanttiinissamme

niceshops CO2 Compensation

Hyvittäminen

Hyvitämme aiheuttamamme CO2-päästöt ReGreenin kautta osallistumalla erilaisiin ilmastokaasuja vähentäviin projekteihin Intiassa, Bangladeshissa ja Perussa. Kaikki projektit ovat YK:n sertifioimia, mikä takaa ilmastolle haitallisten kasvihuonekaasujen välttämisen. Tuemme seuraavia projekteja:

Tuulienergia Intiassa

Tuemme tuulienergiaprojekteja Maharashtrassa. Tähän mennessä kuusitoista 2,1 MW:n tuulivoimalaa on otettu käyttöön. Näin tuotetun sähkön avulla estetään uusien hiilivoimaloiden rakentaminen. Jokaisella näin korvatulla tonnilla CO2:ta katetaan lukuisten ihmisten energiankulutus uusiutuvalla energialla Intiassa.

Edut:

 • Fossilisista energianlähteistä saadun energian korvaaminen

Veden käsittely Bangladeshissa

Tieteellisesti todennettu UV-mittauslaite WADI veden desinfiointiin on yksi kahdeksasta WHO:n luotettavaksi luokittelemasta menetelmästä juomaveden käsittelyyn. WADI tekee runsaasti energiaa kuluttavasta veden keittämisestä polttopuun avulla tarpeetonta näyttämällä, koska veden bakteerit on hävitetty UV-säteilyn avulla. Tätä varten vesipullo laitetaan vain mittauslaitteen kanssa aurinkoon.

Edut:

 • 7.000.000 litraa juomavettä voidaan desinfioida projektialueella
 • Lisäsuoja biodiversiteetille, sillä puuta hakataan tonni vähemmän
 • Vähemmän vaivaa polttopuun etsinnässä perheille, joilla ei ole varaa ostaa sitä

Metsänsuojelu Perussa

Tämä projekti tukee maanviljelijöitä kaakaon ympäristöystävälliseen tuotantoon siirtymisessä. Kärsinyt maa uudistetaan ja samalla painostusta puunhakkuuseen vähennetään. Näin paikalliset saavat mahdollisuuden hankkia elantonsa ympäristö- ja metsäystävällisesti, ja samalla sademetsää suojellaan.

Edut:

 • Uusien puiden istuttaminen ja yli 500 000 metsähektaarin suojelu
 • 632 uutta työpaikkaa
 • 30 lajin, kuten jättiläisvyötiäisen, sinisen arapapukaijan ja jättiläissaukon suojelu projektialueella

Myös tulevaisuus on ympäristöystävällinen

Meillä on tietysti myös tulevaisuutta varten suunnitteilla vielä lisää toimenpiteitä ilmastomme suojelemiseksi. Niihin kuuluvat mm. Internetalustan käyttöönotto, jotta työntekijämme voivat järjestää päivittäiset työmatkat yhteisesti sovelluksen avulla, ja pyydämme myös tavarantoimittajiamme käyttämään vähemmän pakkausmateriaalia tavaroiden toimituksessa.